Hosting Cloud

Hosting Cloud (O hosting en el núvol) És un tipus d’allotjament web que utilitza múltiples servidors diferents per a equilibrar la càrrega i maximitzar el temps de disponibilitat. Pensa en el núvol com una xarxa de diferents computadores que estan totes interconnectades. 

Els principals beneficis de Hosting Cloud inclouen un major èmfasi en el temps de disponibilitat, recursos aïllats, facilitat per a créixer a escala, i una adreça IP dedicada.

Foto de WilliamsCreativity en Pixabay

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.